Соціальний захист

Запитували? Відповідаємо!

В Україні нині — осінній призов-2018. Уперше він триватиме аж до 30 грудня. Про відповідальність у разі ухилення від служби та про соціальні пільги строковиків, а також багато іншої корисної інформації для майбутніх військових — у нашій постійній рубриці «Запитували? Відповідаємо!»

Світлана М., мати студента, м. Тернопіль:

— Хто отримає повістки цього року та який на сьогодні термін строкової служби?

— На строкову військову службу призивають придатних за станом здоров’я громадян України чоловічої статі. В армію набиратимуть з 20 й до 27 років. Із 18 років можна піти служити тільки за власним бажанням і тільки на контракт.

Термін служби триває до 18 місяців. Для українців із вищою освітою магістра (спеціаліста) — до 12 місяців. Початком військової служби за призовом вважають день направлення військовослужбовців у військову частину з районного (міського) військового комісаріату. Закінченням терміну служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату прибути на призовну дільницю, щоб пройти призовну комісію, зобов’язані прибути в пункт і в термін, зазначені в повістці. У разі якщо повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися на призовну дільницю не пізніше ніж через десять днів після початку відповідного чергового призову, визначеного в Указі Президента України.

Ті, котрі змінили місце проживання, зобов’язані не пізніше ніж через сім днів прибути в районний (міський) військовий комісаріат за новим місцем проживання, щоб стати на військовий облік. Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку на призовні дільниці.

Тетяна Р., мати військовослужбовця строкової служби, м. Дніпро:

— Чи відправлятимуть новобранців у район ООС?

— Новобранців у район ООС не відправлятимуть. Потрапити на службу на Донбас новобранці зможуть за власним бажанням і за умови підписання контракту.

Петро М., м. Київ:

— Я не прибув своєчасно у військкомат у зв’язку зі смертю батька. Сподіваюся, що це не вважатимуть ухиленням від служби. Які причини неявки є вагомими?

— Поважними причинами неприбуття призовників на призовні дільниці у визначений військовим комісаріатом термін, які підтверджено відповідними документами, є перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, котрі позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і термін; смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Микола П., студент, м. Київ:

— Яка відповідальність за ухилення від призову?

— Відповідно до законодавства, після отримання повістки призовники мають з’явитися у військкомат у зазначений термін. Із початку нового призову на явку дають 10 днів. Неотримання повістки не є підставою для ігнорування призову.

Для тих, що ухиляються, передбачено адміністративну й кримінальну відповідальність. Наприклад, якщо призовник не з’явився у визначений час або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, то за це в законодавстві передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Покарання за ухилення від призову відбувається таким чином: неявка у військкомат без поважних причин — штраф 85–119 грн, повторне порушення протягом року збільшує штраф до 170–255 грн. Ухиляння від призову карають обмеженням волі терміном до трьох років умовно.

Дмитро О., військовослужбовець строкової служби, м. Полтава:

— На які пільги мають право військовослужбовці, призвані на строкову військову службу?

— Військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), їх забезпечують щоденним триразовим гарячим харчуванням та військовою формою одягу згідно з визначеними нормами;

  • після призову виплачують грошову допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів, визначених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (2018-го сума становить 3524 грн);
  • виплачують щомісяця 154–245 грн (залежно від військового звання та посади) на додаткові особисті потреби;
  • у разі звільнення в запас виплачують вихідну грошову допомогу в розмірі восьми посадових окладів (від 1232 до 1960 грн залежно від військового звання та посади) (для військовослужбовців з-поміж дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування — 12 окладів (від 1848 до 2940 грн);
  • надають відпустку (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця відпустки й назад);
  • час строкової військової служби зараховують у стаж роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
  • зберігають місце роботи та середню заробітну плату за умови офіційного працевлаштування до призову (ст. 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
  • зберігають житлові приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу, їх не може бути знято з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
  • після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачують матеріальну допомогу в таких розмірах: середньої місячної заробітної плати на день призову, але не менше за прожитковий мінімум для працездатних осіб, визначений на 1 січня календарного року (для громадян, які працювали); у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року (для громадян, які до призову не працювали).

Також держава забезпечує соціальну й професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштованими. У разі потреби соціальну та професійну адаптацію проходять і члени сімей військовослужбовців за їхніми зверненнями. Адаптацію зазначеної категорії осіб здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

Осіб, яких було призвано на строкову військову службу в період навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, у разі звільнення зі служби зараховують для продовження навчання в той навчальний заклад, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безплатний проїзд усіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) (підп. 2 п. 3 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право під час прийняття на роботу та на залишення на роботі в разі скорочення штату працівників (п. 1 ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Тимофій П., м. Кропивницький:

— Хто має право на відстрочення від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності?

— Відстрочення від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надають призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» таким громадянам призовного віку:

— педагогічним працівникам із повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їхньої роботи за спеціальністю;

— медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їхньої роботи за фахом у сільській місцевості;

— священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади та займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, — на час виконання обов’язків священнослужителя;

— сільським, селищним, міським головам — на час виконання цих повноважень;

— особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, — на весь період їхньої роботи за цією спеціальністю;

— резервістам — на весь період служби у військовому резерві;

— поліцейським — на весь період їхньої служби.

Призовники, яким надано відстрочення від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати в районні (міські) військові комісаріати документи, які підтверджують їхнє право на відстрочення.

Підготувала Тетяна МОРОЗ, «Народна армія»

Tags
Show More

Related Articles

Close